Zobrazit celý článek >

Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Praha-Radotín

V letošním roce začne výstavba nové výpravní budovy ve stanici Praha-Radotín, na základě projektu, který jsme realizovali. Cílem projektu je realizace přístavby současné výpravní budovy. Jednopodlažní prosklený objekt naváže na stávající historickou výpravní budovu, která v místě zůstane a přemění se ve služebnu městské policie. Jádrem nového objektu bude vstupní hala s přístupem do podchodu, do níž budou vsazeny jednotlivé stavební moduly obsahující pokladny, komerční prostory, veřejné WC a provozní zázemí. Z haly povede schodiště do podchodu, dále zde budou čtyři vstupy na ulici a dva na 1. nástupiště.  

Zobrazit celý článek >

Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST. Šternberk

Naše společnost zpracovala projekt optimalizace a rekonstrukce stávající budovy, která byla z velké části nevyužita a v zanedbaném stavu. Při rekonstrukci byla odstraněna podstatná část budovy a ponechané části byly využity pro technologické zázemí trati a služby cestujícím, jako je opravená čekárna, prodej jízdních dokladů, komerční prostor, veřejné toalety či parkoviště. Architektonickým záměrem rekonstrukce bylo zachování původního vzhledu budovy tak, aby byla dodržena kontinuita s původním vzhledem objektu.

Zobrazit celý článek >

Lávka přes městský ostrov v Písku je otevřena

Během celkové rekonstrukce trvající čtyři měsíce, byly vyměněny pochozí fošny mostovky, poškozené ocelové nýtované prvky a opravena ložiska mostní konstrukce. Ocelová konstrukce byla otryskána a nově natřena. Součástí akce bylo přeložení veškerých sítí vedoucích podél lávky a oprava betonového mostku v Ostrovní ulici. Rekonstrukci 92 let staré lávky realizovala firma Metrostav, projekt zajišťovala společnost SAGASTA s.r.o.

Zobrazit celý článek >

Nové kanceláře v Olomouci

Společnost SAGASTA s.r.o. otevírá k 1. 9. 2021 nové kanceláře v Olomouci, které se nacházejí na adrese Tylova 1136/4, 779 00 Olomouc.  

Zobrazit celý článek >

Rekonstrukce výpravní budovy Třebíč

Od ledna roku 2020 probíhala celková rekonstrukce výpravní budovy stanice Třebíč. Rekonstrukce zahrnovala stavební úpravy obvodového pláště, sanaci sklepních prostorů a stavební úpravy interiéru tak, aby se zlepšil komfort cestující veřejnosti. Zadavatelem akce byla Správa železnic s.o., projekt zajišťovala společnost SAGASTA s.r.o.

Zobrazit celý článek >

ŠVZ Zbiroh – rekonstrukce štábu

Společnost SAGASTA s.r.o vypracovávala pro Ministerstvo vnitra České republiky projektovou dokumentaci rekonstrukce obnovy budovy objektu č. 7 bývalého štábu vojenské posádky Zbiroh v uzavřeném areálu MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Rekonstrukce se týkala budovy štáby a také nezbytných přípojek pro provoz budovy. Dnes tato budova slouží jako školicí středisko, zázemí a výcvikové zařízení pro HZS ČR.

Zobrazit celý článek >

Nová kancelář v Plzni

Společnost SAGASTA s.r.o. nově otevřela 15.7. 2021 projekční kancelář v Plzni, které se nachází na adrese Sady 5. května 300/28, 301 00 Plzeň.

Zobrazit celý článek >

Revitalizace trati Osek město – Dubí – Moldava v Krušných horách

Společnost SAGASTA s.r.o. vyhrála zpracování záměru projektu pro úsek Osek město – Dubí – Moldava v Krušných horách v soutěži, kterou vyhlásila Správa železnic. Cílem projektu je provedení rekonstrukce tratě a železničních stanic se zlepšením jejich kvalit, směřující k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu. Dále je nutné odstranění technicky nevyhovujícího stavu železniční dopravní cesty, odstranění propadů traťové rychlosti a zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Zobrazit celý článek >

Bezděčínská spojka a ŽST Mladá Boleslav východ

Během této rekonstrukce je naším hlavním cílem zlepšení železniční dopravy od Nymburka přímo k areálu ŠKODA AUTO a.s., zkapacitnění trati a zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Důležité je také zlepšení dopravní obslužnosti a komfortu cestujících veřejné dopravy do centra Mladé Boleslavi, dále zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.