Během této rekonstrukce je naším hlavním cílem zlepšení železniční dopravy od Nymburka přímo k areálu ŠKODA AUTO a.s., zkapacitnění trati a zvýšení bezpečnosti železničního provozu.
Důležité je také zlepšení dopravní obslužnosti a komfortu cestujících veřejné dopravy do centra Mladé Boleslavi, dále zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.