Společnost SAGASTA s.r.o. vyhrála zpracování záměru projektu pro úsek Osek město – Dubí – Moldava v Krušných horách v soutěži, kterou vyhlásila Správa železnic.
Cílem projektu je provedení rekonstrukce tratě a železničních stanic se zlepšením jejich kvalit, směřující k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu.
Dále je nutné odstranění technicky nevyhovujícího stavu železniční dopravní cesty, odstranění propadů traťové rychlosti a zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.