SAGASTA s.r.o.

SAGASTA s.r.o. je nezávislá inženýrská konzultační firma. Profesní aktivita je zaměřena na různé stavební inženýrské oblasti, zejména na obory dopravních staveb, zabývá se územním plánováním, projektováním železničního svršku a spodku, silnic, mostů, podzemních staveb, pozemních staveb, geodetickými a geologickými pracemi. SAGASTA s.r.o. byla založena v roce 2015 jako samostatná kancelář se sídlem v Praze. V roce 2018 otevřela první mimopražskou kancelář v Brně, v roce 2021 pak také v Ostravě, v Plzni a v Olomouci, v roce 2022 v Teplicích a v Bratislavě a v roce 2023 v Českých Budějovicích.

Společnost SAGASTA je držitelem těchto certifikátů:
 • Systém managementu jakosti – ISO 9001:2015
 • Managementu životního prostředí – ISO 14001:2015
 • Bezpečnost a ochrana zdraví – ISO 45001:2018
Společnost SAGASTA je členem těchto profesních sdružení:
 • Sdružení pro výstavbu silnic
 • Asociace pro rozvoj infrastruktury
 • Hospodářská komora hlavního města Prahy

Proč SAGASTA

8 let na trhu
183 zaměstnanců
+1000 projektů

Firma SAGASTA s.r.o. má nyní profese s kvalifikacemi a autorizacemi na:

 • silniční stavby
 • železniční stavby
 • mostní stavby
 • pozemní stavby
 • podzemní stavby
 • vodohospodářské stavby
 • elektro a technologické profese včetně přeložek sítí
 • oblast životního prostředí:

– autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění (EIA, SEA)

–   odborná způsobilost k posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v   platném znění (EIA, SEA)

– autorizace ke zpracování hodnocení dle §67 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění („biologické hodnocení“)

–  autorizace ke zpracování rozptylových studií dle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění

– zpracování hodnocení vlivů na krajinný ráz

– společnost SAGASTA s.r.o. je pověřená právnická osoba k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění