Další náš projekt se úspěšně blíží do realizace, a to železniční stanice v Semilech na trati Jaroměř – Liberec.

Cestující ocení zejména vybudování dvou moderních bezbariérových nástupišť, které budou propojené novým podchodem.

V koordinaci s investicí města Semily do autobusového terminálu bude v konečném stavu pro cestující k dispozici přestup hrana/hrana, společné nástupiště pro vlakovou a autobusovou dopravu bude v hlavní části plně zastřešeno.

Součástí stavby je i rekonstrukce železničního přejezdu a úprava zpevněných ploch, které plynule navazují na nová nástupiště, výpravní budovu a na plánovaný autobusový terminál.