Základní poradenství (primeconsult)

Technicko-hospodářské studie

Projektové dokumentace k povolovacím řízením

Koncepční plánování

Vrchní vedení staveb, stavební dozor

Prováděcí projekty

Vyhodnocování nabídek

Příprava a vypisování výběrových řízení

Organizační zajištění

Stupně územního plánování

Oblast životního prostředí

Jiné druhy projektového a inženýrského servisu