Objednatel Česká Republika – Ředitelství vodních cest ČR
Investiční náklady
Zpracování projektu SAGASTA s. r. o., Firesta, a. s.
Realizace projektu Strabag Rail, a. s.
Stupeň projektu RDS
Popis projektu:

Jedná se o rekonstrukci původního železničního příhradového mostu přes plavební kanál Vraňany – Hořín. Původní most byl zcela odstraněn a nahrazen mostem novým. Ten je tvořen železobetonovými opěrami, založenými na sloupech tryskové injektáže a na mikropilotách, a příhradovou ocelovou nosnou konstrukcí o rozpětí 29 m tvarově vycházející z původního provedení mostu. Nosná konstrukce je nově zdvižná, a to o cca 3,1 m, díky čemuž bude umožněn průjezd vysokých lodí (podjezdná výška 7 m). V krabicových opěrách se nachází technologické místnosti, v nichž jsou umístěna zařízení nutná pro provoz mostu. V nezbytně dlouhých úsecích před a za mostem byl rekonstruován železniční svršek. Na mostě je osazena signalizace, značení a traťové zebezpečovací zařízení s dálkovým ovládáním.

Vedoucí projektu: Ing. Jan Hamouz

Naše poslední realizace

Během let jsme vytvořili nebo se podíleli na spoustě realizací

Další realizace