Objednatel Správa železnic, státní organizace
Investiční náklady 300 000 000 Kč
Zpracování projektu 2017 - 2019
Realizace projektu 2021
Stupeň projektu ZP, DÚR, DUSP, PDPS, AD
Popis projektu:
Jedná se o stavbu nové odbočky tvořené 4ks výhybkami 1:14-760 na rychlost 80km/h. Úprava GPK kolejí byla upravena v délce cca 800m, traťová rychlost kolejí je 160km/h. Součástí stavby je úprava zabezpečovacího zařízení včetně systému ETCS, sdělovacího zařízení a silnoproudu. Dále je součástí úprava trakčního vedení v systému střídavé trakce 25kV 50Hz.

V rámci stavby byla rekonstrukce stávající výpravní budova a výstavba nového technologického objektu pro umístění nové technologie pro napájení.

Součástí stavby je nadjezd na místní komunikaci a mostní objekt.

Vedoucí projektu: Ing. Emil Špaček

Naše poslední realizace

Během let jsme vytvořili nebo se podíleli na spoustě realizací

Další realizace