Objednatel Správa železnic, státní organizace
Investiční náklady 40 452 000 Kč
Zpracování projektu 2017-19
Realizace projektu 2019-2021
Stupeň projektu DSP, PDPS
Popis projektu:
Projekt se týkal rekonstrukce stávající výpravní budovy v žst. Šternberk. Stávající objekt se nachází v km 115,785 – km 115,865 na trati 778 Olomouc – Šternberk – Šumperk. Dané nádraží je zařazeno do kategorie C dle interní kategorizace osobních nádraží z hlediska významu cestujícího. 

Budova nadále slouží svému původnímu účelu, avšak byla snížena o patro, ve kterém původně  byly byty, patro bylo již nevyužívané a odstraněny byly stávající přízemní části objektu a to křídlo s restaurací a celé severní křídlo (bourací práce samostatná dokumentace). Zachována zůstala střední část sloužící dnes cestujícím a  přízemní křídlo – dnes sloužící k řízení dráha a zázemí jejích zaměstnanců. Křídlo bylo opraveno v samostatném projektu v rámci akce Elektrifikace trati Uničov, Šternberk a  slouží k zabezpečení provozu trati (technologie, řízení).

Vedoucí projektu: Ing. arch. Vítězslav Glomb

Naše poslední realizace

Během let jsme vytvořili nebo se podíleli na spoustě realizací

Další realizace