Objednatel Správa železnic, státní organizace
Zpracování projektu 2018, 2020-2021
Realizace projektu 2020-2024
Stupeň projektu DSP, PDPS
Popis projektu:

Jedná se o rekonstrukci objektu stávající výpravní budovy.

Vedoucí projektu: Ing. arch Vítězslav Glomb

Naše poslední realizace

Během let jsme vytvořili nebo se podíleli na spoustě realizací

Další realizace