Objednatel Správa železnic, státní organizace
Investiční náklady 15 000 000 Kč
Zpracování projektu 2018-19
Stupeň projektu DSP, PDPS
Popis projektu:
Předmětem díla je Projekt stavby „Oprava výpravní budovy žst. Hluboká nad Vltavou“, jejímž cílem je především oprava střechy a obvodového pláště a oprava veřejných toalet s  opravami sítí jak vnějších (kanalizace), tak i vnitřních v dotčených prostorech.

Kompletní stavební oprava celé výpravní budovy žst. Hluboká nad Vltavou zahrnuje rekonstrukci obvodového pláště (fasáda, okna, dveře), sanace sklepních prostor, opravu střechy, a opravu kanalizačních septiků – budou nahrazeny jednou jímkou.

Zajištění spolehlivého provozu, zajištění požadavků interoperability, zajištění bezbariérového přístupu, zajištění podmínek pro zaměstnance provozovatele dráhy, zajištění úspory energie, odstranění nevyhovujícího stavu budovy a zajištění splnění požadavků platné legislativy.

Vedoucí projektu: Ing. arch Vítězslav Glomb

Naše poslední realizace

Během let jsme vytvořili nebo se podíleli na spoustě realizací

Další realizace