Objednatel Ředitelství silnic a dálnic
Investiční náklady 12 261 369 Kč
Zpracování projektu 2018
Realizace projektu 2020
Stupeň projektu DSP, PDPS
Popis projektu:

SO 201 – Jedná se o jednopolový silniční most přes železniční trať. Délka mostu je 24 m, rozpětí hlavního pole 11,90 m, šířka mostu 11,9 m. V rámci opravy mostu byly vybourány stávající úložné prahy spolu s vrchními částmi kamenných opěr. Nové úložné prahy a vrchní části křídel jsou z železobetonu a se stávající konstrukcí spodní stavby jsou spojeny výztuží lepenou do vrtů chemickou kotvou. Na úložné prahy navazují nová betonová křídla a dále gabionové zdi. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovou monolitickou deskou z betonu C30/37 se zabetonovanými ocelovými válcovaných nosníků IPE 400.

Vedoucí projektu: Ing. Vít Hoznour

Naše poslední realizace

Během let jsme vytvořili nebo se podíleli na spoustě realizací

Další realizace