Objednatel Ředitelství silnic a dálnic
Investiční náklady 9 797 110 Kč
Zpracování projektu 2018
Realizace projektu 2020
Stupeň projektu DSP, PDPS
Popis projektu:

SO 201 – rekonstrukce klenbového silničního mostu přes vodoteč o třech polích o světlosti  6,31 m + 6,34 m + 6,31m. Celková dílka přemostění je 22,16 m. Rekonstrukce spočívala v sanaci kamenné spodní stavby a stávající nosné konstrukce, demolici stávající železobetonové rozšiřující desky, která byla nahrazena novou železobetonovou deskou. Na mostní objekt navazují nové gabionové zídky.

Vedoucí projektu: Ing. Vít Hoznour

Naše poslední realizace

Během let jsme vytvořili nebo se podíleli na spoustě realizací

Další realizace