Objednatel Ředitelství silnic a dálnic
Investiční náklady SO 201 – 33 313 061 Kč, SO 202-14 745 819 Kč
Zpracování projektu PDPS – 10/2017, RDS – 01/2020
Realizace projektu 2020
Stupeň projektu PDPS, RDS
Popis projektu:

SO 201: železniční most, nosná konstrukce o třech mostních otvorech s délkou přemostění 44,80 m je rámová
integrovaná, desková se zabetonovanými svařovanými nosníky (ZBN), s horní mostovkou a s průběžným
štěrkovým ložem. Rozpětí polí mostu je 16,5 + 13,0 + 16,5 = 46,0 m. Nosná konstrukce je vetknuta do pilířů,
které tvoří šikmé rámové stojky se společným základem. Před pilíři je na nosné konstrukci kruhový náběh.
Pilíře jsou situovány do středového ostrova kruhové křižovatky. Na opěrách je nosná konstrukce uložena na
ozub. Opěry a pilíře jsou železobetonové založené hlubině na velkoprůměrových pilotách.
SO 202 – železniční most o jednom mostním otvoru s délkou přemostění 19,80 m. Nosná konstrukce je
integrovaná, rámová dvoukloubová (rozpěrákový rám), desková se zabetonovanými svařovanými nosníky
(ZBN), bez mostovky s přímým pružným uložením koleje na mostě. Rozpětí mostu je 21,0 m. Opěry jsou železobetonové založené hlubině na pilotách pr. 1100 mm. Opěra OP2 je rozšířena pro podepření
mostního provizoria, které bude umístěno před uvedením mostu do provozu.

Vedoucí projektu: Ing. Zuzana Biela

Naše poslední realizace

Během let jsme vytvořili nebo se podíleli na spoustě realizací

Další realizace