Objednatel Správa železnic, státní organizace
Investiční náklady 1,3 mld. Kč
Zpracování projektu 2016 - 2018
Realizace projektu 2019 - 2021
Stupeň projektu DSP, PDPS, AD, akt. ZP
Popis projektu:
Jedná se o stavbu rekonstrukce železniční trati v úhrnné délce 12km včetně úpravy kolejiště železničních stanic (Osek, Louka u Litvínova a Litvínov). Úprava GPK kolejí byla na traťovou rychlost kolejí do 100km/h. Úprava byla navržena u nástupišť v železničních stanicích (Osek, Louka u Litvínova a Litvínov) a zastávkách (Háj u Duchcova, Lom).

Součástí stavby je úprava zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení a silnoproudu. Dále je součástí úprava trakčního vedení v systému stejnosměrné trakce 3kV s přípravou na střídavou trakční soustavu 25kV 50Hz.

Dále bylo součástí stavby sanace náspového tělesa v dl. 2km.

V rámci stavby byla novostavba nové budovy v ŽST Louka u Litvínova a rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Litvínov. 

Součástí stavby je nadjezd na silnici I.třídy, 8ks mostních objektů a 10ks propustků .

Vedoucí projektu: Ing. Emil Špaček

Naše poslední realizace

Během let jsme vytvořili nebo se podíleli na spoustě realizací

Další realizace