Objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR
Investiční náklady 580 877 000 Kč
Zpracování projektu 2021
Realizace projektu 2023
Stupeň projektu DSP, PDPS
Popis projektu:

Projekt obsahuje návrh areálu Střediska správy a údržby dálnic včetně samostatných areálů Dálničního oddělení Policie České republiky a Integrovaného záchranného systému, zahrnujícího hasičský a zdravotní záchranný systém. Součástí návrhu jsou související komunikace pro napojení na budoucí dálnici D3 a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu obce Kaplice. Projekt obsahuje 147 stavebních a inženýrských objektů. Významné jsou administrativní a provozní budovy, které jsou jak standardní zděné, tak ocelové halové. Zajímavostí jsou např. objekty solankového hospodářství se skladem soli a přípravou solných roztoků ve speciálních cisternách. Netradiční je i cvičná věž s lezeckou stěnou pro hasiče včetně rozběhové sportovní dráhy.

Vedoucí projektu: Ing. Hana Matoušková

Naše poslední realizace

Během let jsme vytvořili nebo se podíleli na spoustě realizací

Další realizace