Společnost SAGASTA s.r.o. je nezávislá inženýrská konzultační firma zaměřená na různé stavební inženýrské oblasti, zejména na obory dopravních staveb, zabývá se územním plánováním, projektováním pozemních staveb a geodetickými a geologickými pracemi. Podporou pro dosažení této vize je politika integrovaného systému managementu, kterou stanovilo vedení společnosti a zavazuje se k ní v následujících oblastech:

 

V Praze dne 01. 07. 2019
Ing. Jiří Čurda generální ředitel