Novodvorská 1010/14 | 142 00 Praha 4 | info@sagasta.cz

Projekční, inženýrská
a konzultační společnost

Společnost SAGASTA, s.r.o. je nezávislá inženýrská konzultační firma. Profesní aktivita je zaměřena na různé stavební inženýrské oblasti, zejména na obory dopravních staveb, zabývá se územním plánováním, projektováním pozemních staveb a geodetickými a geologickými pracemi. SAGASTA, s.r.o. byla založena v roce 2015 jako samostatná kancelář se sídlem v Praze.

 • Základní poradenství (primeconsult)
 • Technicko-hospodářské studie
 • Koncepční plánování
 • Stupně územního plánování
 • Projektové dokumentace k povolovacím řízením
 • Příprava a vypisování výběrových řízení
 • Organizační zajištění
 • Vyhodnocování nabídek
 • Prováděcí projekty
 • Vrchní vedení staveb, stavební dozor
 • Jiné druhy projektového a inženýrského servisu

Výkony společnosti SAGASTA představují širokou komplexní nabídku, která zahrnuje základní poradenství (primeconsult), technicko-hospodářské studie, koncepční plánování, různé stupně územního plánování, všechny stupně projektové dokumentace k povolovacím řízením, přípravu a vypisování výběrových řízení včetně zpracování patřičné dokumentace, organizační zajištění, vyhodnocování nabídek, prováděcí projekty, vrchní vedení staveb, stavební dozor a jiné druhy projektového či inženýrského servisu.

SAGASTA je firma plně nezávislá na stavebních dodavatelských a výrobních firmách, hájí výlučně zájmy svých klientů v rámci mezinárodně uznávaných kodexů inženýrské etiky a klade zvláštní důraz na spolehlivost a dodržování smluv a termínů.

SAGASTA přesně analyzuje problémy a přání svých zákazníků a navrhuje optimální řešení, která odpovídají nejnovějšímu stavu rozvoje technických prostředků za podmínky finanční a nákladové přijatelnosti.

SAGASTA v České republice disponuje více než 100 zaměstnanci a spolupracovníky, včetně celé řady inženýrů se specializací na stavby dopravní a tunelové, inženýrské stavby, pozemní stavby, urbanismus a územní plánování.